wtorek, 20 stycznia 2015

Lokaty a inne sposoby oszczędzania

Na pewno każdy chciałby oszczędzać dzisiaj nie tylko skutecznie, ale przede wszystkim bezpiecznie, aby nie stracić zainwestowanych pieniędzy

Jeżeli ktoś chce oszczędzać przede wszystkim bezpiecznie, na pewno powinien myśleć tylko o takich sposobach, które dają mu pewne gwarancje. W naszym kraju takim sposobem są między innymi lokaty bankowe. Są one dość pewnym sposobem na uzyskaniem dodatkowego dochodu, ponieważ nie ma obawy o to, że zainwestowane pieniądze będą utracone. Przy lokatach bowiem są one gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Ponadto banki przy zawieraniu lokat muszą się stosować do odpowiednich przepisów, dlatego też klienci mogą być bezpieczni, iż nie natkną się na tak zwane klauzule niedozwolone czyli niekorzystne dla nich zapisy w umowie o zawarcie lokaty. Tutaj dostępna jest najlepsza lokata bankowa - polubiłem to jak tylko znalazłem tam taką dobrą ofertę.

Lokata - którą najlepiej wybrać?

Jeżeli już ktoś podjął decyzję odnośnie inwestowania w lokaty zazwyczaj musi także podjąć decyzję dotyczącą tego, jaką lokatę wybierze. Na rynku jest ich bowiem bardzo wiele i dlatego bywa, że wybór najbardziej korzystnej opcji może być dość sporym problemem. Na pewno najważniejszą rzeczą, na którą patrzy wiele osób przy wybieraniu odpowiedniej lokaty jest przede wszystkim możliwy do uzyskania zysk. Przypadku lokat zyskiem jest kwota, która określona jest przez oprocentowanie lokat. Jak sprawdzić, ile uda się zarobić na konkretnej lokacie? Banki zazwyczaj podają ich oprocentowanie w skali roku. Dlatego też na pewno inny zysk osiągniemy, gdy decydujemy się na lokatę na krótszy termin, a całkiem inna będzie jego wysokość przy lokacie na dłuższy termin. Samodzielne wyliczenie zysku, jaki możemy uzyskać z konkretnej lokaty bywa trudne, nie tylko ze względu właśnie na różnice w okresie ich trwania, ale także ze względu na sposób w jaki dopisywany jest zysk z odsetek do lokaty. W niektórych taka operacja przeprowadzana jest codziennie, w niektórych co miesiąc czy nawet co tydzień. Są także lokaty, w których zysk jest dopisywany na koniec trwania okresu lokaty. Aby szybko dowiedzieć się, czy dana lokata jest dla nas atrakcyjna, na pewno warto skorzystać z możliwości, jakie dają nam dostępne dzisiaj bez problemu w Internecie kalkulatory lokat. Tam wystarczy wpisać kwotę, jaką chcemy zainwestować i wybrać rodzaj oraz okres trwania lokaty. Wówczas po kliknięciu myszką otrzymamy dane takie jak właśnie zysk z danej lokaty. To na pewno bardzo pomoże w wybraniu najlepszej dla siebie możliwości i oczywiście takiej która potrafi dać jak najlepsze zyski. Powinno się jednak także zwracać uwagę na to, ile należy zainwestować, jeżeli decydujemy się na określoną lokatę. Często im wyższa kwota lokaty i dłuższy okres tym bardziej atrakcyjne warunki lokaty. Jednak nie zawsze jest możliwość zainwestowania tak wysokiej kwoty, musimy mieć bowiem świadomość, że zazwyczaj przez czas trwania lokaty nie ma możliwości korzystania z tych pieniędzy.

Samemu czy przez doradcę

Gdy mowa o lokatach bankowych wprawdzie mamy na ich temat coraz więcej wiadomości, wciąż jednak wiele osób nie jest w stanie wybrać właściwej dla siebie czy dobrze zrozumieć mechanizmu ich działania. Nie oznacza to jednak, iż mają rezygnować z tego sposobu inwestowania, zawsze bowiem można skorzystać z możliwości, jakie daje wizyta u doradcy finansowego. Taki specjalista nie tylko pomoże szybko znaleźć idealną dla każdego lokatę, ale także pomoże ja założyć i wyjaśni wszystkie wątpliwości dotyczące oszczędzania w ten właśnie sposób. Dzisiaj z usług takich profesjonalistów można skorzystać bez większych problemów. Coraz częściej umożliwiają korzystanie z ich usług także online, co na pewno jest przede wszystkim niezwykle wygodne i poza tym umożliwia dostęp do tego typu usług niemalże dla każdego.

wtorek, 6 stycznia 2015

Umowa kredytowa

Każda umowa kredytowa o kredyt mieszkaniowy musi być zawarta na piśmie. W każdej umowie występują takie elementy jak oznaczenie stron umowy, data zawarcia umowy, określenie obowiązków obu stron umowy takich jak na przykład obowiązek banku do oddania do dyspozycji kredytobiorcy określonych w umowie środków pieniężnych a kredytobiorcy do zwrotu całości kredytu wraz z należnymi odsetkami. W umowie o kredyt hipoteczny ustala się konkretną kwotę i walutę, w jakiej kredyt jest udzielony, termin, w jakim środki będą dostępne dla kredytobiorcy, terminarz spłaty kredytu wraz z terminami spłaty odsetek, oprocentowanie kredytu i wysokość prowizji banku, warunki, na jakich może korzystać z kredytu kredytobiorca. W niektórych przypadkach umowa o kredyt konsolidacyjny może zawierać dodatkowe zapisy dotyczące na przykład sposobu wykorzystania kredytu, dodatkowe prawne zabezpieczenie kredytu, sytuacje, kiedy bank może wypowiedzieć umowę kredytową, możliwość wcześniejszej spłaty kredytu, informacja o postępowaniu banku w momencie, gdy kredyt nie będzie spłacany regularnie. Umowa o kredyt gotówkowy jest zawsze podpisywana przez osoby upoważnione. Jeśli w trakcie spłaty kredyt mieszkaniowy wystąpią jakieś zmiany muszą być one dokonywane w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez kredytobiorcę i bank. Na etapie negocjacji z bankiem kredytobiorca może ustalić takie rzeczy jak wysokość oprocentowania, wysokość prowizji banku, prawne zabezpieczenie kredytu oraz okres kredytowania. To właśnie bank proponuje oprocentowanie a kredytobiorca musi się na te warunki zgodzić gdyż każdy kredyt dla banku musi być dochodowy. Zabezpieczeniem kredyt mieszkaniowy najczęściej jest nieruchomość, którą ma się zamiar kupić. Po otrzymaniu kredytu dokonuje się najczęściej wpisu do księgi wieczystej o tym, że na danej nieruchomości jest obciążenie w postaci kredyt hipoteczny. Wpis ten zostaje usunięty w momencie, gdy kredyt hipoteczny jest całkowicie spłacony a bank wyda odpowiednie zaświadczenie.