wtorek, 6 stycznia 2015

Umowa kredytowa

Każda umowa kredytowa o kredyt mieszkaniowy musi być zawarta na piśmie. W każdej umowie występują takie elementy jak oznaczenie stron umowy, data zawarcia umowy, określenie obowiązków obu stron umowy takich jak na przykład obowiązek banku do oddania do dyspozycji kredytobiorcy określonych w umowie środków pieniężnych a kredytobiorcy do zwrotu całości kredytu wraz z należnymi odsetkami. W umowie o kredyt hipoteczny ustala się konkretną kwotę i walutę, w jakiej kredyt jest udzielony, termin, w jakim środki będą dostępne dla kredytobiorcy, terminarz spłaty kredytu wraz z terminami spłaty odsetek, oprocentowanie kredytu i wysokość prowizji banku, warunki, na jakich może korzystać z kredytu kredytobiorca. W niektórych przypadkach umowa o kredyt konsolidacyjny może zawierać dodatkowe zapisy dotyczące na przykład sposobu wykorzystania kredytu, dodatkowe prawne zabezpieczenie kredytu, sytuacje, kiedy bank może wypowiedzieć umowę kredytową, możliwość wcześniejszej spłaty kredytu, informacja o postępowaniu banku w momencie, gdy kredyt nie będzie spłacany regularnie. Umowa o kredyt gotówkowy jest zawsze podpisywana przez osoby upoważnione. Jeśli w trakcie spłaty kredyt mieszkaniowy wystąpią jakieś zmiany muszą być one dokonywane w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez kredytobiorcę i bank. Na etapie negocjacji z bankiem kredytobiorca może ustalić takie rzeczy jak wysokość oprocentowania, wysokość prowizji banku, prawne zabezpieczenie kredytu oraz okres kredytowania. To właśnie bank proponuje oprocentowanie a kredytobiorca musi się na te warunki zgodzić gdyż każdy kredyt dla banku musi być dochodowy. Zabezpieczeniem kredyt mieszkaniowy najczęściej jest nieruchomość, którą ma się zamiar kupić. Po otrzymaniu kredytu dokonuje się najczęściej wpisu do księgi wieczystej o tym, że na danej nieruchomości jest obciążenie w postaci kredyt hipoteczny. Wpis ten zostaje usunięty w momencie, gdy kredyt hipoteczny jest całkowicie spłacony a bank wyda odpowiednie zaświadczenie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz