czwartek, 7 grudnia 2017

Dlaczego warto obserwować zmiany stóp procentowych?

Monitorowanie stóp procentowych przydaje się na nowoczesnym rynku kredytowym do wytypowania najlepszych form zadłużenia. Polityka monetarna to domena Narodowego Banku Polskiego. Celem polityki monetarnej jest właściwe zarządzanie popytem i podażą pieniądza, aby wyregulować procesy inflacyjne. Dlaczego zatem warto obserwować zmiany stóp procentowych?

Stopy procentowe, a powiązanie z cyklem koniunkturalnym

Zmiany stóp procentowych symbolizują cykl koniunkturalny. Jeżeli widzisz niskie stopy procentowe to oznacza, że gospodarka wychodzi z kryzysu. Przy wysokich stopach procentowych można się natomiast spodziewać wystąpienia nietypowych zjawisk ekonomicznych w instytucjach, czy nawet na rynku międzynarodowym. Warto wiedzieć, że polityka banków centralnych jest powiązana właściwie w przestrzeni światowej. Zmiana w największych mocarstwach powoduje dopasowanie stóp procentowych przez mniejsze kraje, aby zrównoważyć wpływ na rynek walutowy i różnorodne relacje ekonomiczne, inwestycyjne.

Najlepszy i najgorszy czas na zaciąganie kredytów

Najlepszy czas na kredyt to bardzo niskie, wręcz zerowe stopy procentowe i to w długim terminie. Najlepiej zatem podpisywać umowy kredytowe w ciężkich kryzysach finansowych na rynkach światowych. Wtedy bowiem polityka monetarna dąży do zmniejszenia stóp procentowych. Najgorszy czas na kredyt to perspektywa zwiększenia stóp procentowych ze względu na rosnącą inflację. W Polsce widać wyraźnie chęć zachowania możliwie najniższych stóp procentowych jeszcze przez kolejnych kilka lat. Jedna podwyżka stóp procentowych nie jest krytyczna, ale już trzy, czy nawet cztery pod rząd to oznaka, że cykl koniunkturalny znajduje się wręcz na szczycie, obecnie od dłuższego czasu nie uległa zmianie, tak więc polecam sprawdzić dobre oferty na http://www.17bankow.com.pl/.

Im dłuższy kredyt, tym większe znacznie stóp procentowych

Stopami procentowymi powinni się zainteresować szczególnie długoterminowi kredytobiorcy. Kredyt hipoteczny to jeden z najlepszych przykładów. Przy kredytach gotówkowych o charakterze krótkoterminowym stopy procentowe mają mniejsze znaczenie, a koszty zobowiązania nie rosną, aż w tak znaczący sposób. Im większy kredyt, tym większa presja na analizowanie stóp procentowych, nie tylko na poziomie krajowym, ale również międzynarodowym. Analiza stóp procentowych nie jest trudna. To wskaźnik skorelowany z inflacją, a także cyklem koniunkturalnym. Ciekawe informacje o stopach procentowych przekazuje Austriacka Szkoła Ekonomii. Wytypowanie właściwego okresu na kredyt długoterminowy to szansa na wygenerowanie ponadprzeciętnych oszczędności. Zastanów się nad zagadnieniem.

poniedziałek, 9 października 2017

Lokaty dla osób starszych

Osoba starsza to taka osoba która ma 70+, ale takie osoby dobrze sobie radzą, jeżeli chodzi o rynek lokat. Starsze osoby pokładają duże nadzieje w formie oszczędzania przy pomocy lokaty. Dla nich już pójście do banku sprawia wiele kłopotów ale także ból głowy ile trzeba wypełniać dokumentów itp. Założenie lokaty dla takiej osoby jest dosyć utrudnione ponieważ nie które osoby nie rozumieją co się do nich mówi i zadanie utrudnione ma osoby pracująca w banku. Przedstawiciel banku musi wznieść się na wyżyny swoich możliwości jeżeli chodzi o sprzedaż takich lokat dla osób starszych. Lokata wiąże się dla osób starszych że będą mieli zabezpieczone fundusze z emerytury, zobacz dobre oferty kredytów na http://www.kredytowa-mania.pl/, aby zabezpieczyć sobie przyszłość.


Lokata posiada sama w sobie zabezpieczenie kapitału początkowego jest jej zadanie podstawowe więc ta oferta kusi starszych ludzi do zabezpieczenia ich funduszy. Zabezpieczenie to jedno ale zysk to druga sprawa którą osoby starsze rozważają, ponieważ powierzenie swojego kapitału nie wiąże się tylko z bezpieczeństwem ale upragnionym zyskiem który mogą rozdać kochanym wnukom bądź swoim dzieciom. Przy zakładaniu lokaty dla osób w podeszły wieku wiąże się z upoważnieniem do swojej lokaty dziecka na wypadek śmierci ,której nikt nie wygląda w ten sposób osoby starsze zabezpieczają się na wypadek śmierci. Wtedy w przypadku śmierci danej osoby można z niej korzystać na mocy prawnej i nic nie będzie po utracie bliskiej nam osoby.

Bank też musi ze swojej strony taki wariant przedstawić dla osoby starszej, ponieważ dla banku jest to osoba która nie wiadomo w jakim czasie odejdzie z tego świata a żeby się zabezpieczyły dwie strony musi osoba starsza wyrazić zgodę na wydanie upoważnienia dla swojego dziecka na wypadek niespodziewanej śmierci. Przy takiej formie oszczędności starszych ludzi są w dobrych rękach czyli w banku i bank dysponując kapitałem osób starszych może je inwestować aby wypracować odsetki na lokacie. Kwoty dla osób starszych nie będą duże,ponieważ każda osoba starsza ma inną emeryturę i nie wiadomo na jaką kwotę każda osoba może sobie pozwolić na oszczędności. Bezpieczeństwo może zagwarantować bank ma w swoich działaniach elementarną zasadę bezpieczeństwo funduszy swoich klientów nawet osób starszych to także klient ale brany pod innym kątem. Klient jest klientem nie ważne z jakim portfelem nawet te co ma mało może uzyskać swój upragniony milion jak się mawia u nas w Polsce pierwszy milion trzeba ukraść ale słowo ukraść jest przez niektóry źle interpretowany. Ukraść znaczy iż trzeba oszczędzać i podejmować dobre strategie związane z lokatami klientów. Tylko przez takie działania można zdziałać cuda.

Bezpieczeństwo jest przeważnie dla osób starszych fundamentem dla swoich emerytur niekiedy zdarza się tak, iż większość starszych osób trzyma jeszcze swoje oszczędności w przysłowiowej skarpecie. Takie podejście jest ok u 75% starszych ludzi więc są wystawione na niebezpieczeństwa które wykorzystują to złodzieje. Każda osoba starsza pokłada nadzieje w bankach, powierzają opiekę nad ich kapitałem i to dla osób starszych jest na rękę. Takie działania prowadzą do zmniejszenia wypadków związanych z włamaniami dotyczącymi kradzieży emerytur, ponieważ społeczeństwo osób starszych uczy się z biegiem czasu ale nie kiedy jest to za późno więc po takich przejściach angażują się bardziej i wierzą w banki. Czasu dla osób starszych nie da się zatrzymać muszą iść z biegiem czasu jak ludzie młodzi tylko dla młodych osób jest to normalne a dla osób starszych jest to dosyć trudne zadanie. Myślenie osób starszych zmienia się i idzie w dobrą stronę.

poniedziałek, 17 lipca 2017

Jakościowe zmiany na rynku kredytów gotówkowych

Rynek kredytowy składa się z wielu ciekawych podmiotów, a także z pośredników i podmiotów wyspecjalizowanych w negocjacjach z bankami za kredytobiorców ze stosunkowo słabą zdolnością kredytową. W artykule poznasz jakościowe zmiany związane z rozwojem krajowego rynku kredytów gotówkowych z analizą szans i zagrożeń, na  http://www.ratanalata.com.pl/ przeczytasz jak dobrać kredyt tak aby był dla Ciebie najlepszy.

Optymalizacja technologiczna i prawna branży kredytowej

Rynek kredytowy w ostatnich latach zdominowały przekształcenia technologiczne oraz prawne. Przede wszystkim większość firm pożyczkowych przeniosła się naturalnie do internetu, co umożliwia lepsze profilowanie potrzeb klientów. Pożyczka (chwilówka) internetowa to jedno z najpopularniejszych narzędzi zadłużeniowych w gospodarstwach domowych ze względu na stosowanie zasady minimum formalności przy potwierdzaniu wiarygodności. Wszystkie kredyty gotówkowe w internecie kredytobiorca porównuje bezpłatnymi narzędziami. Kalkulator kredytowy od razu pokazuje warunki zaciągnięcia zobowiązania zgodne z warunkami ustawy o kredycie konsumenckim. Pożyczka internetowa to korzystna forma, ponieważ nie wymaga konsultacji stacjonarnym, czy dojazdu agenta parabanku do klienta. Odchodzą zatem dodatkowe koszty prowizji. Rynek kredytowy w Polsce zmienił się znacząco pod względem prawnym. Unormowano w końcu kwestię nadmiernych, wręcz lichwiarskich kosztów pozaodsetkowych w umowach o pożyczki krótkoterminowe. Koszt kredytu odnosi się teraz do stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego. Po porównaniach historycznych okazuje się, że stopa referencyjna jest bardziej opłacalna od czterokrotności stopy lombardowej. Warto zauważyć, że koszt kredytu gotówkowego nie przekracza już podstawowej kwoty. Nie można stosować już kosztów kredytu powyżej 100%. To jedna z najlepszych wiadomości dla drobnych kredytobiorców w ostatnich latach. Przez zmiany prawne z rynku kredytowego znikło wiele podmiotów, najczęściej nierentowych. Większość z nich przeszło naturalnie do szarej strefy lub zakończyło działalność. Ujednolicenie zmian prawnych podnosiło zainteresowanie kredytami krótkoterminowymi i gotówkowymi na kilka lat. Przy pozyskiwaniu kredytu gotówkowego nie ma zmartwienia odnośnie wnoszenia nadmiernych zabezpieczeń.

Ciekawe podmioty wyspecjalizowane w pomocy kredytobiorcom

Przy rynku kredytowym rozwija się wiele ciekawych, wyspecjalizowanych podmiotów. Kredytobiorca o słabej zdolności kredytowej ma niewielkie szanse na samodzielne negocjowanie optymalnych warunków podpisania umowy. Może jednak zgłosić się do zawodowych negocjatorów, specjalistów restrukturyzacji zadłużenia, czy do standardowych pośredników. Pośrednictwo na rynku kredytowym to okazja do szybkiego przeanalizowania wszystkich ofert w branży, często dopasowanych idealnie do sytuacji budżetowej konkretnego klienta.

Korzystne zmiany na rynku kredytowym i perspektywy niskich stóp procentowych

Prostota dostępu do kredytu gotówkowego, szczególnie w internecie, optymalizacja prawna kosztów pozaodsetkowych (ustawa antylichwiarska), lepsze traktowanie kredytobiorcy pod względem możliwości rozwiązania niekorzystnych umów w sądzie, walka z klauzulami niedozwolonymi w umowach kredytowych, wiele form zadłużenia połączonych z instrumentami restrukturyzacji długu to najciekawsze zalety branży. Korzystanie z taniego kredytu przy niskich stopach procentowych jest wręcz wskazane, ponieważ dzięki temu naturalnie budujesz większą moc nabywczą gospodarstwa domowego. Co myślisz o jakościowych zmianach na rynku kredytowym i czy wykorzystujesz potencjał niskich stóp procentowych w gospodarce?

środa, 31 maja 2017

Nowe obowiązki w firmach pożyczkowych

Aktualizacja norm prawnych dla firm pożyczkowych to fakt. Najważniejsza zmiana w ostatnich latach to ograniczenie kosztów pozaodsetkowych do konkurencyjnych kwot. Firmy pożyczkowe funkcjonują już nie tylko w nowych warunkach kosztów pozaodsetkowych, ale muszą przestrzegać wielu dodatkowych obowiązków. W artykule poznasz najważniejsze obowiązki prawne w firmach pożyczkowych.

Główne obowiązki dla firm pożyczkowych

Jedna z największych barier dotyczy wprowadzenia progu minimalnego kapitału zakładowego dla firm pożyczkowych. Udzielanie pożyczek to już nie zwykła działalność gospodarcza, ale spółka z dużymi obowiązkami sprawozdawczymi. Każdy kredytobiorca przedstawia obecnie sprawozdanie publiczne, co pozwala na kontrolowanie mniej etycznych zachowań. Związek Firm pożyczkowych, jeden z najpopularniejszych w Polsce stwierdza wyraźnie, że po zmianach prawnych dotyczących funkcjonowania rynku kredytów krótkoterminowych z rynku znikło automatycznie wiele podmiotów. Poza tym prywatne firmy pożyczkowe przekazują dane do sektora bankowego. Teraz zatem kredytobiorca jest szeroko monitorowany pod względem zdolności kredytowej. Firmy pożyczkowe przestają obsługiwać bardzo ryzykownych klientów na podejrzanych zasadach wynikających wyłącznie z kodeksu cywilnego. Dowolność w ustalaniu kosztów dodatkowych to już po prostu historia. W nowych zmianach prawnych dochodzi też do ograniczenia kosztów karnych (limitów windykacyjnych) i dopasowania regulaminów. Każda regulacja prawna, a szczególnie ograniczenie kosztów powoduje dynamiczne oczyszczenie sektora kredytowego z mniejszych podmiotów. To niestety duże ryzyko rozwoju monopolu, w którym dominuje wyłącznie kapitał zagraniczny. Teraz koszt kredytu krótkoterminowego oraz długoterminowego nie przekracza nigdy 100% wartości pozyskanej kwoty. To zdecydowanie dobra wiadomość dla kredytobiorców.

Dalsze zmiany na rynku firm pożyczkowych

Komisja Nadzoru Finansowego interesuje się coraz bardziej nałożeniem regulacji na sektor prywatnych firm pożyczkowych. W ostatnich latach presja pożyczek lichwiarskich przeszła do świadomości społecznej i politycznej. Dostęp do taniej pożyczki ratuje w dużym stopniu wiele wskaźników gospodarczych. Tania pożyczka gotówkowa to poza tym jedna z najlepszych alternatyw dla programów socjalnych, zachęcam również, abyście zobaczyli co to najlepsza lokata.

poniedziałek, 3 kwietnia 2017

Zalety parabanków

Parabanki obsługują drobnych pożyczkobiorców w skali masowej. Suma pożyczek w sektorze pozabankowym dochodzi do kilku miliardów złotych rocznie. Zainteresowanie chwilówkami utrzymuje się od ostatnich lat na zbliżonym poziomie, jednak z tendencją wzrostową. Co warto wiedzieć o funkcjonowaniu parabanków?

Krótka charakterystyka sektora pozabankowego w odniesieniu do krajowych warunków

Sektor pozabankowy to szczególna forma prowadzenia działalności gospodarczej. Firma pożyczkowa zajmuje się jedynie obsługą kredytów krótko, średnio oraz długoterminowych i wykorzystuje w tym celu własny kapitał, a często nawet zewnętrzne zadłużenie. Popularna praktyka w firmach pożyczkowych to generowanie ponadprzeciętnych zysków przy zastosowaniu zadłużeniowej dźwigni finansowej. Firma pożyczkowa (parabank) nie obsługuje depozytów od klientów indywidualnych oraz biznesowych. Specjalizuje się wyłącznie w sektorze kredytowym. Standardowo parabanki dzielą się na oddziały stacjonarne, na obsługę klientów w domu, a także na segment pożyczek internetowych. Największe zainteresowanie generuje chwilówka przez internet, ponieważ wystarczy potwierdzenie danych przez mały przelew. Agent rozpatruje wniosek od klienta telefonicznie, osobiście lub przez zoptymalizowany formularz multimedialny. Parabanki według najnowszych analiz branżowych obsługują prawie dwa miliony klientów w kraju. To najczęściej renciści, emeryci, osoby bezrobotne, podmioty zatrudnione na umowę o dzieło, czy dorywczo na umowę zlecenie, osoby osiągające pensję minimalną. Parabanki celują chętnie w tzw. wykluczonych finansowo. Większość ryzykownych pożyczek gotówkowych w parabankach wymaga zabezpieczenia umowy, np. majątkiem trwałym. Przedsiębiorcy zastanawiają nawet rozbudowane linie technologiczne, aby obniżyć koszty zobowiązania. To rodzi pewne pole do nadużyć, ale w ostatnich latach parabanki monitoruje dokładnie Komisja Nadzoru Finansowego. Poza tym wiele największych parabanków weszło w standard podatku bankowego, co niestety przekłada się na rosnące koszty pożyczki wśród klientów indywidualnych.

Najważniejsze zalety współpracy z parabankami

Parabanki obsługują z powodzeniem klientów odrzuconych przez banki detaliczne. Słaba zdolność kredytowa lub nawet mocno zaburzona historia spłaty dotychczasowych zobowiązań nie wyklucza pożyczkobiorcy z nawiązania współpracy z instytucjami pozabankowymi. Dochodzi wtedy wyłącznie do optymalnego zabezpieczenia umowy. Wiele parabanków rozpatruje przypadki klientów w mocno indywidualny sposób, nawet przy wykorzystaniu wywiadu środowiskowego dla klientów indywidualnych i wywiadu gospodarczego dla pożyczkobiorców biznesowych. Agent rozmawia z sąsiadami, analizuje dokumentację, problemy kredytobiorcy, możliwe zabezpieczenia i inne warunki. Parabanków nie obejmuje klasyczne Prawo Bankowe, ale ustawa o kredycie konsumenckim, a także normy informacyjne i Kodeks Cywilny. Z tego powodu masz szansę podpisania mocno elastycznej umowy. Wszystkie chwilówki możesz porównywać za pośrednictwem multimedialnych, rozbudowanych narzędzi. Chwilówkę otrzymasz przez internet, co ogranicza formalności i zbieranie różnorodnej dokumentacji.

A co z problemem lichwiarskich zobowiązań?

Na razie najważniejszy problem w branży parabankowej to lichwiarskie pożyczki. Nad tym kłopotem pracuje jednak Ministerstwo Sprawiedliwości oraz powiązane z sektorem pożyczkowym instytucje. Eliminacja lichwiarskich praktyk doprowadzi do zwiększenia konkurencyjności pożyczek krótkoterminowych (chwilówek) w krótkiej i dłuższej perspektywie. Zobacz ten kredyt i sprawdź najlepsze kto oferuje najlepsze kredyty. 

poniedziałek, 20 lutego 2017

Kredyt w banku i pożyczka w parabanku. Na czym polega różnica.

Niespodziewana naprawa samochodu, remont mieszkania zalanego lub konieczność spłacenia niespodziewanych rachunków będą powodować to, że zaistnieję potrzeba posiadania dodatkowej gotówki. Jej pozyskanie może się odbywać zarówno przy wykorzystaniu banku lub parabanku. Z pewnością te dwie jednostki będą działać na rynku finansowym, ale one mogą się w pewnym stopniu od siebie różnić. Jeśli chodzi o regulacje to tak naprawdę wszystko odpowiednio zamieszczone może być w poszczególnych ustawach oraz rekomendacjach jednostki Komisji Nadzoru Finansowego.

Jeśli chodzi o parabank to tak naprawdę będą tutaj występować zdecydowanie niższe wymagania co do profilu ich działalności. Z tego powodu prowadzona tutaj polityka kredytowania jest zdecydowanie bardziej liberalna w porównaniu do klasycznych banków. To co wyróżnia jednostkę parabankową jest fakt, że nie będzie tutaj sprawdzanie szczegółowe rzetelności klienta w BIK. Do dobrych stron kredytu bankowego należy z pewnością zaliczać to, ze jednostka go udzielająca posiada ogólne zaufanie publiczne. Ryzyko jego wzięcia jest praktycznie zerowe. Jeśli chodzi o zasady kredytowanie, a także umowy kredytową podpisaną z klientem ich opracowanie opiera się o obecne zasady prawne. Pełnoprawny bank jest w stanie przedstawić klientowi dość szeroką ofertę kredytową, a podział może dotyczyć kredytu samochodowego. Właśnie z tego powodu podmiot ma szansę na wybór oferty kredytowej jaka będzie spełniać jego potrzeby, a także finansowe oczekiwania. Bank jest w stanie udzielić kredytu klientom posiadającymi większa współpracę z jednostką bankową. Wysokie kwoty finansowanie to niewątpliwie duża korzyść, która będzie dotyczyć uzyskania kredytu z tej jednostki. Pozabankowe kredyty mają też dobre strony. Prawnie rzecz biorąc taka instytucja nie będzie udzielać kredytu, a jedynie pożyczki. Wszystko jest to uzależnione od prawa bankowego. Bardzo duży plus takiego rozwiązania to oczywiście fakt, że każda osoba może ją otrzymać. Nie ma tutaj żadnego znaczenia to jak duża jest wysokość uzyskanego zarobku bądź kredytowa wiarygodność. W praktyce bardzo często negatywny wpis w BIK nie będzie przekreślać możliwości na zdobycie pożyczki w parabanku. Jeśli chodzi o proces weryfikacji klienta to tak naprawdę może to zając zdecydowanie mniej czasu w odniesieniu do instytucji bankowej, z tego właśnie względu parabank może udzielić korzystną decyzję na temat gotówki pożyczkowej. Niekorzystne strony kredytu bankowego to na pewno to iż tutaj będzie występować dość długi proces weryfikacji wiarygodności oraz zdolności kredytowej. Bank jest zobligowany do tego, aby zweryfikować podmiot w BIK. Jeśli chodzi o niekorzystne strony kredytu pozabankowego to tak naprawdę jest to iż tutaj koszt decydujący o ich uzyskanie, a także spłacanie to coś bardzo wysokiego. Oprocentowanie takiego rozwiązania jest z pewnością bardzo duże w stosunku rocznym.

czwartek, 12 stycznia 2017

Credit Agricole i kredyt gotówkowy


Credit Agricole ma w ofercie kredyt gotówkowy ze stałą ratą przez cały czas kredytowania. Bank nie stawia wymogu posiadania konta ani posiadania ubezpieczenia, choć zdecydowanie się na dodatkowe produkty może pomóc w uzyskaniu lepszych warunków cenowych, odwiedź http://www.finansowyraj.com.pl/ tam znajdziesz najbardziej przydatne rady związane z zaciąganiem kredytu, oraz wskazówki co do banków.

Kredyt gotówkowy w banku Credit Agricole –podstawowe informacje

Kredyt gotówkowy to standardowy produkt kredytowy Credit Agricole. Bank posiada w ofercie także dobrze rozpoznawalny Kredyt Prostoliczony, jaki wyróżnia się stałą miesięczna opłatą za każde pożyczone 1 000 zł netto.

Ile można pożyczyć w banku Credit Agricole oraz na jak długo?

Długi okres spłaty kredytu jest czynnikiem, który wyróżnia ofertę banku Credit Agricole na tle wielu konkurencyjnych ofert. Pożyczkę można też spłacić wyjątkowo szybko, co często odpowiada klientom, którzy nie zaciągają za wysokiego zobowiązania.

Kredyt gotówkowy – jak można złożyć wniosek?

Zainteresowany kredytem klient posiada wiele możliwości złożenia wniosku w banku o jego przyznanie. Do metod , które wyznaczone zostały przez bank zalicza się:
  1. złożenie wniosku na drodze online na stronie banku albo dostępny przez kliknięcie w baner „Wnioskuj o to konto” na stronie www. Bankier.pl,
  2. kontakt przez telefon – klient może zainicjować rozmowę gdy zadzwoni na infolinię albo może poczekać na telefon od doradcy poprzez wysyłanie wiadomości tekstowej SMS na numer, jaki podany jest na stronie banku,
  3. wizyta w oddziale Credit Agricole – klient ma możliwość odwiedzić oddział banku w dogodnej dla niego chwili lub zarezerwować wizytę poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na internetowej stronie banku.

Dla kogo kredyt przeznaczony jest gotówkowy w Credit Agricole?

O kredyt w banku Credit Agricole mogą się ubiegać s m.in.:
  1. osoby, które zatrudniono w oparciu o umowę o pracę,
  2. renciści oraz emeryci
  3. osoby, które prowadzą gospodarstwo rolne,
  4. osoby, które prowadzą działalność gospodarczą.
Dla wymienionych źródeł uzyskiwania dochodu bank Credit Agricole dokładnie określa, jakie dokumenty trzeba przedstawić bankowi do wglądu, oraz jakiego okresu one dotyczą. Inne źródła dochodu też mogą być brane pod uwagę, jednak rodzaj dokumentów jest przedmiotem indywidualnych ustaleń klienta z bankiem.
Bank pozwala na zawnioskowanie o pożyczkę ze współkredytobiorcą. Może to być małżonek, albo inny członek rodziny lub niespokrewniona osoba. Zaciągnięcie kredytu w banku we dwie osoby zazwyczaj poprawia zdolność kredytową i pozwala otrzymać wyższy kredyt.
Oprocentowanie tego kredytu jest stałe. Jest to cenna wiadomość dla klientów, którzy myślą o długoterminowym finansowaniem. Wysokość oprocentowania zależy od oceny zdolności kredytowej klienta i od stopnia ryzyka, które jest ponoszone przez bank.