środa, 31 maja 2017

Nowe obowiązki w firmach pożyczkowych

Aktualizacja norm prawnych dla firm pożyczkowych to fakt. Najważniejsza zmiana w ostatnich latach to ograniczenie kosztów pozaodsetkowych do konkurencyjnych kwot. Firmy pożyczkowe funkcjonują już nie tylko w nowych warunkach kosztów pozaodsetkowych, ale muszą przestrzegać wielu dodatkowych obowiązków. W artykule poznasz najważniejsze obowiązki prawne w firmach pożyczkowych.

Główne obowiązki dla firm pożyczkowych

Jedna z największych barier dotyczy wprowadzenia progu minimalnego kapitału zakładowego dla firm pożyczkowych. Udzielanie pożyczek to już nie zwykła działalność gospodarcza, ale spółka z dużymi obowiązkami sprawozdawczymi. Każdy kredytobiorca przedstawia obecnie sprawozdanie publiczne, co pozwala na kontrolowanie mniej etycznych zachowań. Związek Firm pożyczkowych, jeden z najpopularniejszych w Polsce stwierdza wyraźnie, że po zmianach prawnych dotyczących funkcjonowania rynku kredytów krótkoterminowych z rynku znikło automatycznie wiele podmiotów. Poza tym prywatne firmy pożyczkowe przekazują dane do sektora bankowego. Teraz zatem kredytobiorca jest szeroko monitorowany pod względem zdolności kredytowej. Firmy pożyczkowe przestają obsługiwać bardzo ryzykownych klientów na podejrzanych zasadach wynikających wyłącznie z kodeksu cywilnego. Dowolność w ustalaniu kosztów dodatkowych to już po prostu historia. W nowych zmianach prawnych dochodzi też do ograniczenia kosztów karnych (limitów windykacyjnych) i dopasowania regulaminów. Każda regulacja prawna, a szczególnie ograniczenie kosztów powoduje dynamiczne oczyszczenie sektora kredytowego z mniejszych podmiotów. To niestety duże ryzyko rozwoju monopolu, w którym dominuje wyłącznie kapitał zagraniczny. Teraz koszt kredytu krótkoterminowego oraz długoterminowego nie przekracza nigdy 100% wartości pozyskanej kwoty. To zdecydowanie dobra wiadomość dla kredytobiorców.

Dalsze zmiany na rynku firm pożyczkowych

Komisja Nadzoru Finansowego interesuje się coraz bardziej nałożeniem regulacji na sektor prywatnych firm pożyczkowych. W ostatnich latach presja pożyczek lichwiarskich przeszła do świadomości społecznej i politycznej. Dostęp do taniej pożyczki ratuje w dużym stopniu wiele wskaźników gospodarczych. Tania pożyczka gotówkowa to poza tym jedna z najlepszych alternatyw dla programów socjalnych, zachęcam również, abyście zobaczyli co to najlepsza lokata.