poniedziałek, 17 lipca 2017

Jakościowe zmiany na rynku kredytów gotówkowych

Rynek kredytowy składa się z wielu ciekawych podmiotów, a także z pośredników i podmiotów wyspecjalizowanych w negocjacjach z bankami za kredytobiorców ze stosunkowo słabą zdolnością kredytową. W artykule poznasz jakościowe zmiany związane z rozwojem krajowego rynku kredytów gotówkowych z analizą szans i zagrożeń, na  http://www.ratanalata.com.pl/ przeczytasz jak dobrać kredyt tak aby był dla Ciebie najlepszy.

Optymalizacja technologiczna i prawna branży kredytowej

Rynek kredytowy w ostatnich latach zdominowały przekształcenia technologiczne oraz prawne. Przede wszystkim większość firm pożyczkowych przeniosła się naturalnie do internetu, co umożliwia lepsze profilowanie potrzeb klientów. Pożyczka (chwilówka) internetowa to jedno z najpopularniejszych narzędzi zadłużeniowych w gospodarstwach domowych ze względu na stosowanie zasady minimum formalności przy potwierdzaniu wiarygodności. Wszystkie kredyty gotówkowe w internecie kredytobiorca porównuje bezpłatnymi narzędziami. Kalkulator kredytowy od razu pokazuje warunki zaciągnięcia zobowiązania zgodne z warunkami ustawy o kredycie konsumenckim. Pożyczka internetowa to korzystna forma, ponieważ nie wymaga konsultacji stacjonarnym, czy dojazdu agenta parabanku do klienta. Odchodzą zatem dodatkowe koszty prowizji. Rynek kredytowy w Polsce zmienił się znacząco pod względem prawnym. Unormowano w końcu kwestię nadmiernych, wręcz lichwiarskich kosztów pozaodsetkowych w umowach o pożyczki krótkoterminowe. Koszt kredytu odnosi się teraz do stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego. Po porównaniach historycznych okazuje się, że stopa referencyjna jest bardziej opłacalna od czterokrotności stopy lombardowej. Warto zauważyć, że koszt kredytu gotówkowego nie przekracza już podstawowej kwoty. Nie można stosować już kosztów kredytu powyżej 100%. To jedna z najlepszych wiadomości dla drobnych kredytobiorców w ostatnich latach. Przez zmiany prawne z rynku kredytowego znikło wiele podmiotów, najczęściej nierentowych. Większość z nich przeszło naturalnie do szarej strefy lub zakończyło działalność. Ujednolicenie zmian prawnych podnosiło zainteresowanie kredytami krótkoterminowymi i gotówkowymi na kilka lat. Przy pozyskiwaniu kredytu gotówkowego nie ma zmartwienia odnośnie wnoszenia nadmiernych zabezpieczeń.

Ciekawe podmioty wyspecjalizowane w pomocy kredytobiorcom

Przy rynku kredytowym rozwija się wiele ciekawych, wyspecjalizowanych podmiotów. Kredytobiorca o słabej zdolności kredytowej ma niewielkie szanse na samodzielne negocjowanie optymalnych warunków podpisania umowy. Może jednak zgłosić się do zawodowych negocjatorów, specjalistów restrukturyzacji zadłużenia, czy do standardowych pośredników. Pośrednictwo na rynku kredytowym to okazja do szybkiego przeanalizowania wszystkich ofert w branży, często dopasowanych idealnie do sytuacji budżetowej konkretnego klienta.

Korzystne zmiany na rynku kredytowym i perspektywy niskich stóp procentowych

Prostota dostępu do kredytu gotówkowego, szczególnie w internecie, optymalizacja prawna kosztów pozaodsetkowych (ustawa antylichwiarska), lepsze traktowanie kredytobiorcy pod względem możliwości rozwiązania niekorzystnych umów w sądzie, walka z klauzulami niedozwolonymi w umowach kredytowych, wiele form zadłużenia połączonych z instrumentami restrukturyzacji długu to najciekawsze zalety branży. Korzystanie z taniego kredytu przy niskich stopach procentowych jest wręcz wskazane, ponieważ dzięki temu naturalnie budujesz większą moc nabywczą gospodarstwa domowego. Co myślisz o jakościowych zmianach na rynku kredytowym i czy wykorzystujesz potencjał niskich stóp procentowych w gospodarce?